1.       Toelating

Om toegelaten te worden tot het PWA Bad gelden de volgende voorwaarden:

 • Elke bezoeker moet een toegangsbewijs kopen aan de kassa of een geldige abonnementskaart kunnen laten zien en laten controleren.
 • Personen met open wonden, zweren en/of infectieuze aandoeningen mogen onder geen enkele voorwaarde in de
 • Personen onder invloed van alcohol, drugs en dergelijke word de toegang geweigerd (School)groepen worden uitsluitend onder begeleiding van een leerkracht toegelaten. Ook bij het verlaten van het PWA Bad worden schoolgroepen door een leerkracht begeleid. Zie voor verdere informatie hierover: 1.4 Protocol Schoolzwemmen.
 • Het toelaten van controle-instanties kan alleen plaats vinden onder begeleiding en toestemming van een bestuurslid of een lid van de Commissie van Beheer. (Indien deze niet aanwezig zijn kan voor controle instanties geen vrije toegang verleend worden tot het PWA Bad: het betreffende bestuurslid of commissie van beheer lid dient direct te worden gewaarschuwd door de kassa medewerker.)

2.        Gedragsregels

 • Bezoekers is niet toegestaan met schoenen aan op de perrons te lopen: iedere bezoeker moet –alvorens het bad in te gaan met blote voeten- door de voetenbakken gaan.
 • Het meenemen van alcohol houdende dranken en het gebruik of handel in drugs is niet toegestaan.
 • Het toegangshek is alleen voor de dienstdoende vrijwilligers van het PWA Bad.
 • Geen peuters/kleuters zonder ouderlijk toezicht op het perron tussen diep en ondiep toelaten. Indien dit wel het geval is moeten toezichthouders DIRECT INGRIJPEN.
 • Geen glaswerk meenemen op de perrons.
 • Geen maaltijden gebruiken en/of roken op de perrons.
 • Niet duiken in het familie bad, in het peuterbad of bij de stenen trap in het diepe bad.
 • Het is niet toegestaan zich in het diepe bad te begeven met drijfhulpmiddelen zoals kur­ken, vlinders e.d. Ook niet onder toezicht van een ouder en/of diploma bezitter.
 • Zwemmen in het diepe bad en het diepe deel achter de lijn in het familiebad is alleen toegestaan voor zwemmers met een diploma. Bij twijfel aan de zwemkwaliteiten enige slagen schoolslag en rugslag laten voorzwemmen. Bij blijvende twijfel: niet toelaten.
 • Niet toegestaan is: elkaar jonassen, het water induwen of onderduwen, in T-shirt zwemmen.
 • Geen handdoeken in het water
 • Geen lange zwembroek dragen die over de knie komt.
 • Het gedeelte van het familiebad vóór de lijn is alleen voor de kleuters en peuters: die mogen daar alleen met begeleiders vertoeven. Ook zwemmers zonder diploma mogen niet voorbij deze lijn.
 • Bandjes/vleugels alleen voor de lijn.
 • Speelmateriaal (drijfeilandjes, drijfbalk, drijfmatras, bas­ketdoelen, bal, duikringen, e.d.) mogen alleen met toestemming van de dienstdoende toezichthouder gebruikt worden, en alleen als de bezetting van het bad het toelaat. Speelmateriaal mag nooit, in geen enkel bad, overlast veroorzaken voor andere bezoekers.
 • Het dragen van boerkinis en zwemvestjes met het uiterlijk van t-shirts is slechts toegestaan als ze gemaakt zijn van stof zoals die voor het maken van badkleding wordt gebruikt.
 • Niet over de perrons slepen met de matras e.d.
 • Polo doelen zijn eigendom van de Zwem en Poloclub en worden uitsluitend na sluitingstijd door hen gebruikt. Dus: bezoekers moeten er altijd van AFBLIJVEN.
 • Geen balspelen op het veld voor de machinekamer i.v.m. glaswerk en om te voorkomen dat de bal op het dak kan geraken.
 • Een bal die vies is kan afgespoeld worden in de voetenbak.

Peuterbad

 • Het peuterbad (bij het winkeltje) is alleen toegankelijk voor peuters en begeleiders.
 • Het toezicht bij dit bad wordt verplicht gedaan door ouders/begeleiders van de peuters.
 • Regelmatig wordt door een toezichthouder een blik richting peuterbad gedaan
 • Er is speelgoed aanwezig voor gebruik alleen in dit bad.
 • Dit speelgoed blijft alleen daar en wordt niet in de andere baden gebruikt.
 • Oudere jeugd verzoeken naar andere baden te gaan en/of het grasveld.

Glijbanen

De eerst dienstdoende toezichthouder controleert elke dag het oppervlak van de glijbanen op beschadigingen of  dat er mogelijk als gevolg van vandalisme andere beschadigingen (bijv. aan de constructie) aanwezig zijn aan de glijbanen die de veiligheid van de gebruikers in gevaar zouden kunnen brengen.

      4.1  Regels voor de kleine glijbaan (alleen te gebruiken door kleuters en peuters)

 • Niet op de knieën van de glijbaan.
 • Niet met het hoofd naar beneden van de glijbaan.
 • Peuters/kleuters mogen alleen onder toezicht van ouders/begeleiders van de glijbaan.
 • Niet in het water bij het einde van de glij­baan blijven staan.
 • Niet met speelmateriaal van de glijbaan af
 • Niet glijden met een duikbril op of met een bandje om de middel.

      4.2  Regels voor de grote glijbaan (alleen toegankelijk voor diplomahouders).

 • Rustig lopen op de trapdus: niet stoeien.
 • Medebezoekers niet tegenhouden op de trap of boven op het platform.
 • Niet op of in de glijbaan lopen.
 • Niet bovenaan of in de glijbaan stoppen.
 • Niet uit de glijbaan in het zwembad springen.
 • Geen “treintje” vormen.
 • Niet onder/bij (= minimaal 4m afstand) de glijbaan in het water verblijven.
 • Niet op de knieën of op de buik of met het hoofd vooruit van de glijbaan af gaan.
 • Alleen naar beneden met de voeten vooruit en de tenen omhoog.
 • Houdt altijd voldoende afstand om botsingen bij het glijden te voorkomen.
 • Bij grote drukte en indien nodig i.v.m. veiligheid de glijbaan afsluiten. Dit is altijd ter beoordeling van de toezichthouder.