Bestuursbesluit 20 mei 2020

Beste zwemmers,

 

Tijdens een vergadering over het te nemen besluit, om het PWA bad dit seizoen nog enkele maanden te openen, of gesloten te laten, is er een unaniem besluit genomen om dit seizoen niet open te gaan, vanwege het Corona virus, en mogelijke besmettingsgevaren voor onze vrijwilligers en bezoekers te voorkomen.

 

Na een intensief beraad zijn we tot deze conclusie gekomen, en wel om een aantal belangrijke redenen:

  • Kunnen wij als bestuur aan onze vrijwilligers vragen of zij bereid zijn hun diensten te verlenen, voor kassa, schoonmaak en toezicht.
  • Hoe moeilijk is het om de 1,5 meter regel te handhaven, bij warm weer, onze baden hebben niet voldoende ruimte om dit te kunnen realiseren.
  • Wat voor gevolgen kan het hebben, als onze kassa medewerkers, bezoekers de toegang tot het PWA bad moeten weigeren, omdat er volgens de geldende regels (op dit moment nog maximaal 30 personen) geen bezoekers meer naar binnen mogen.
  • Wat voor gevolgen kan het hebben, als onze toezichthouders, zwemmers de toegang tot het badwater moeten weigeren, omdat er volgens de geldende regels (op dit moment nog maximaal 30 personen) geen zwemmers meer het water in mogen.
  • Kunnen we aan onze vrijwilligers vragen om extra diensten te doen, omdat er meer (tussentijds) schoongemaakt (ontsmet) moet worden, er zou veel meer van onze organisatie worden gevraagd, en de druk wordt daardoor zeer hoog.
  • Kunnen we in blokvorming open, en hoe gaan we dat indelen, recreatie zwemmen is nu niet toegestaan.
  • Is het allemaal financieel mogelijk, kosten zouden veel hoger uitvallen dan de inkomsten.
  • Zou de gemeente (BOA en politie) ons snel kunnen helpen bij calamiteiten, handhaving
  • Ook de Corona commissie bestaande uit Diny Vonk, Irma den Hertog en Chris van der Klugt hebben een negatief advies uitgebracht, en hun conclusie luid: Wij bevelen dus aan: niet open gaan.

Kortom dit zijn een aantal belangrijke overwegingen, om te besluiten niet open te gaan, wij hopen dat we er volgend jaar 2021, een mooi zwemseizoen van kunnen maken, met alle vrijwilligers en veel bezoekers.

 

Met vriendelijke groet, het bestuur van het PWA bad